Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Gemeenschapshuis Vianden wordt thans gevormd door:

De heer R.A.M. van Arendonk, voorzitter,

De heer A.C. van Gastel, vice-voorzitter,

vacature , secretaris.

De heer J. van der Vuurst, penningmeester

Beheerder.

De heer. C.P.J. Pas

Het bestuur van Gemeenschapshuis Vianden heeft zich tot taak gesteld om het gebouw zodanig te beheren en te exploiteren dat de (potentiële) gebruikers er zo goed mogelijk hun activiteiten kunnen ontplooien en daarbij op een veilige, gastvrije en op een zoveel als mogelijk op hun specifieke wensen aansluitende wijze worden ontvangen.

Om de zaken in goede banen te leiden komt het bestuur maandelijks bijeen en heeft daarnaast als regel nog twee keer per jaar een bijeenkomst met de vaste gebruikers van het Gemeenschapshuis.

Omdat vaak één of meerdere bestuursleden bij de drukker bezochte gelegenheden en bijeenkomsten aanwezig zijn, is het bestuur doorgaans goed op de hoogte van hetgeen voorvalt en deze aanwezigheid bevordert ook de goede communicatie met de gebruikers ten aanzien van hun wensen en ervaringen.

En natuurlijk is het altijd mogelijk om rechtstreeks contact met het bestuur op te nemen.

Schriftelijk kan dit per e-mail naar het adres vianden@kpnmail.nl of per brief naar het correspondentieadres Viandenlaan 3- 5, 4835 EG Breda.

Telefonisch kunt u het Gemeenschapshuis ( voor de dagelijkse gang van zaken) bereiken  op nummer 076-5652902
(b.g.g. 06-25590060 of 06-51492080)